Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!


Nävertjärn

A+ A A-

Utkast av lagar & regler som gäller för snöskotertrafiken i Sverige

 • Åldersgräns 16 år
 • Krav om förarbevis terrängskoter för de som inte har körkort, eller innehar körkort utfärdat EFTER 2000-01-01.
 • Nykterhetsgräns 0,2 promille
 • Hastighetsgräns 70 km/h
 • Lokala avvikelser om 20 km/h & 30 km/h kan förekomma & skall respekteras.
 • Hjälm rekommenderas
 • Körning på jordbruksmark förbjuden utan markägares tillstånd
 • Körning får ske endast där snötäcket är tillräckligt tjockt. Körning får inte ske om skotern kommer i kontakt med marken
 • Körning i plant & ungskog får inte ske om inte skogen har en medelhöjd av minst 2 meter över snötäcket.
 • Skoterförare har stopplikt vid passage av väg
 • Passagerare får inte åka med, varken på skoter eller i pulka vid passage av väg
 • Undvik att köra på oplogade vägar, eftersom eventuell snöröjning försvåras. 
 • Det är förbjudet att medföra vapen på snöskoter, vissa undantag genom dispens kan medges
 • Det är förbjudet att spåra & förfölja vilda djur med snöskoter
 • Rätten att färdas med snöskoter regleras till stor del genom terrängkörningslagen (TKL) & terrängkörningförordningen (TKF)

 Ledskyltar

Vi använder bl.a. dessa ledskyltar för att öka säkerheten på våra leder. Det är viktigt att man respekterar skyltarna eftersom dom finns där av en anledning. Att alltid följa skyltarna för skoterled är av största vikt då vissa av våra leder går inom Ekopark Rosfors. Länsstyrelsen kan när som helst häva tillstånden för dessa leder om vi inte håller oss till reglerna. Inget busåkande!
Här följer en kort beskrivning på några skyltar som vi använder

Skoterled utanför förbudsområde

 

Skoterled inom förbudsområde

 

Hastighetsskylt 70 km/h, finns i olika hastigheter

 

Avvik ej från leden

 

 

Överfart på egen risk

Skogsplantering, följ markerad led

Skoterförbud

Stoppskylt

Varningsskylt