Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!


Nävertjärn

A+ A A-

Piteå Fiskevårdskrets

Piteå Fiskevårdskrets bildades 1992 och är den största sammanslutningen av fiskevårdsföreningar i Piteå Kommun och Norrbotten. Fiskevårdskretsen består av fiskevårdsföreningarna Arnemark, Hemmingsmark, Koler, Piteå, Sikfors, Sjulsmark, Sjulnäs samt Öjebyn alla belägna i Piteå Kommun.

Fiskekretsen har bland annat till syfte att:

  • Bidraga till fiskets utveckling som rekreationsform.
  • Befrämja sportfiske och fiskevård.
  • I föreningarnas intresse verka för att ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande.
  • Bekämpa olaga och olovligt fiske.
  • Verka för ett gott samarbete mellan kretsens föreningar.
  • Föra en dialog med våra politiker och förvaltningsansvariga så att dessa bidrar till fiskevårdens utveckling och sportfisket som rekreationsform.

Inom ramen för vårt samarbete gör föreningarna inom Piteå Fiskevårdskrets gemensam upphandling och inköp av fisk till våra sjöar. Vi sätter kvaliteten på fisken främst i valet av vår fiskleverantör. Utbildning och studieresor är andra typer av aktiviteter som görs gemensamt inom Piteå Fiskevårdskrets.