Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Vår förening i korthet

Sjulsmarks Skoterförening bildades 1979 med avsikt att organisera snöskotertrafiken inom Sjulsmarks by med tanke på det kraftigt ökandet antal skotrar.
Skoterlederna är välsladdade och tydligt uppmärkta, med olika utflyktsmål.
Föreningen har lyckats bra med att organisera skotertrafiken, bland annat med ett väl fungerande ledsystem samt en skoterstuga.

1987 ombildades Sjulsmarks Skoterförening till Sjulsmarks Skoter och Fiskevårdsförening (SSFF). Genom ombildadet ville föreningen göra ytterligare satsningar för att ge byn nya rekreationsmöjligheter bla genom att få arrendera fiskevatten och plantera in ädelfisk.
Verksamheten har växt år från år och idag är sjöarna Lillbrännträsk och Nävertjärnen mycket välkända och omtyckta bland sportfiskare.

I och med att Sveaskog bildade Ekopark Rosfors ingicks ett fruktsamt samarbete mellan Sjulsmarks Skoter och Fiskevårdsförening och Sveaskog. Målet med samarbetet är att öka det rörliga friluftslivet inom Ekoparken, genom att utveckla och erbjuda produkter med hög kvalitet för allmänheten.

Sjulsmarks Skoter och Fiskevårdsförening underhåller ca: 72 km skoterleder och sköter om fisket i  två sjöar och tillhörande bäck. Föreningen har i dagsläget ca: 150 medlemmar.
Vi ingår i Piteå fiskevårdskrets.