Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Skoterinformation

Under hösten 2018 så har vi renoverat upp den gamla 12 meter långa bron vid Ollesbacken. Vi har Höjt fundamenten för att hindra att bron blir bortspolad av vårfloden och byggt ett helt nytt brogolv av tryckimpregnerat virke.
Nu har vi förhoppningsvis en bra & hållbar bro som alla skoteråkare & besökare till Ollesbacken kan nyttja i många år framöver.

Så fort vi har tillräckligt med snö så kommer en led-dag att anslås, där vi hjälps åt att köra upp och bredda alla skoterleder.