Sjulsmarks skoter och fiskevårdsförening

Kör skoter på våra välpreparerade leder! Fiska både sommar och vinter i Sjulsmark!

Nävertjärn
Nävertjärn
A+ A A-

Röding (Salvelinus alpinus)

 rautu-nierie4

Rödingen är en slank, spolformad, ljust silvergrå rovfisk. Under lektiden är fiskarna mycket vackert färgade. Bukens färg hos en röding i lekdräkt skiftar från orange till djuprött, ryggen är mörk med skiftningar i blått och grönt. Sidorna har fläckar i gult och rött och fenornas vita kanter är typiska för alla rödingar.

Rödingen har spritt sig till de arktiska och subarktiska områdena på det norra halvklotet. I Sverige så förknippas rödingen med fjällnära vatten. Det är den insjöart som spritt sig allra längst norrut. Rödingen kan kallas pionjärart, eftersom den tillsammans med öringen var den första som efter istiden koloniserade de vattendrag, som uppstod efter att inlandsisen hade smält. Rödingen kräver svalt, syrerikt och klart vatten.

Rödingen är en varierad art, som liksom öringen bildar former, som är specialiserade vad gäller tillväxt och vandringar. Det kan i samma rödingvatten förekomma olika former av röding som avsevärt skiljer sig från varandra till utseende och födoval. I Sverige brukar dessa former kallas storröding, fjällröding eller dvärgröding. Enligt nuvarande uppfattning härstammar alla former av röding från en och samma art, nämligen Salvelinus alpinus.

Rödingen leker under oktober-november vid steniga stränder och grund på 1-20 meters djup och ynglen kläcks på våren. Storrödingen kan bli över 80 centimeter lång och väga över 10 kg. Det svenska rekordet på röding ligger på 10,8 kg. Rödingen kan bli upp till 25 år.

Rödingarna äter djurplankton, insekter från vattenytan, bottendjur och fisk. I svenska fjällsjöar är gammarus och mysis huvudfödan.

Det har bedrivits korsningar mellan olika former av röding vilket gett ett antal hybrider. Dessa är bröding (bäckröding-röding), kröding (kanadaröding-röding) och splejk (böckrödinghane –kanadarödinghona). Denna verksamhet har idag nästan helt upphört och man satsar istället på odling av den ursprungliga rödingen.

När odling av röding tog fart i mitten av 80-talet, startades också ett program för att avla fram en rödingsort som passar i odling. Idag odlas drygt 2000 ton röding i Sverige vilket är rätt blygsamt men verksamheten spås öka.

 Vår röding

I Lillbrännträsk så sätter vi ut en stam av hornavanröding som kallas Artic superior. Den här rödingen blir stor, vacker och sent könsmogen. Som matfisk har den högsta kvalitet med ett kött som har en vacker röd färg.